Publikációk

Esettanulmány az értékelés

 számviteli jogi aspektusairól, 

különös tekintettel az ingatlan- és a vagyonértékelés szabályaira 


(letölthető kivonat)


Jelen tanulmány a számviteli jogszabályok hatálya alá tartozó gazdálkodóknak a beszámolási- és könyvvezetési kötelezettségeinek bemutatásán túl az ingatlan értékelés, a vagyonértékelés, illetve a bekerülési érték speciális eseteivel foglalkozik. Mindezen túlmenően részletesen kitér a terv szerinti értékcsökkenés fajtáira, valamint a terven felüli értékcsökkenés és visszaírásának szabályaira is.

A tanulmányban szereplő konkrét példák nagyban elősegítik a gyakorlatban való alkalmazást.


A teljes tanulmány a 2022.10.08. workshop alkalmával került megvitatásra.

Könyvismertetők/reflexiók

Integráció és inklúzió

Váróczi Milán: Integráció és inklúzió. (4 oldal; 2023.11.20.; lektorálta: Dr. Mányó-Váróczi Violetta) 

- recenzió - 

Diane Heacox - Differenciálás a tanításban, tanulásban c. kézikönyvről

IKT eszközök implementálása a XXI. századi oktatásban

Váróczi Milán: IKT eszközök implementálása a XXI. századi oktatásban. (2 oldal; 2023.11.20.; lektorálta: Dr. Mányó-Váróczi Violetta)

- recenzió - 

Dávid Mária – Taskó Tünde – Héjja-Nagy Katalin – Mester Dolli – Dorner László – Estefánné Varga Magdolna - Az önszabályozó tanulás fejlettségének összefüggései a tanulási eredményességgel és az IKT-használat gyakoriságával c. cikkről

Nevelői munka

Váróczi Milán: Nevelői munka. (2 oldal; 2023.10.28. lektorálta: Dr. Mányó-Váróczi Violetta)

- recenzió - 

Bábosik István - A nevelési folyamat értelmezése - a nevelés mint tevékenységszervezés c. tanulmányról

A nevelés kihívásai

Váróczi Milán: A nevelés kihívásai. (7 oldal; 2023.10.28. lektorálta: Dr. Mányó-Váróczi Violetta)

- reflexió -

Vajda Zsuzsanna - Kósa Éva: Neveléslélektan - Problémák a nevelésben c. könyvfejezetről


A könyvismertetők/reflexiók regisztráció után elérhetőek!

© 2024. e-oktato.hu. Minden jog fenntartva!
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el